Bıalystok Teknik Üniversitesi (Polonya) Öğretim Görevlisi Dr.Iwona SKOCZKO'NIN Erasmus Sunuşu

Konferans

30 Nisan 2013

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu