1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu

Sempozyum

20 Nisan 2017 - 22 Nisan 2017

Pamukkale Üniversitesi

http://www.pauuses.com

Değerli Sanat Eğitimcileri,

14-16 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Pamukkale Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Türkiye’nin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle  20-22 Nisan 2017 tarihine ertelenmiştir.

Ortaya çıkan belirsiz durumun katılımı etkileyeceği ve sempozyumdan beklenen yararı sağlamayacağı düşüncesiyle böyle bir karar alınmıştır.

Şimdiye kadar gönderilen bildiri ve eser başvuruları için teşekkür eder, gerek görmeleri halinde bildirilerini ve eserlerini geri çekebileceklerini bildirmek isteriz. Bunun için bildiri ve eser sahiplerinin 19 Eylül 2016 tarihine kadar nmamur@pau.edu.tr e-posta adresine bilgi  vermeleri yeterli olacaktır. Bilgi verilmemesi halinde sempozyuma katılım başvurusu devam edecektir.

Yeni bildiri ya da resim göndermek isteyen katılımcılar 30 Aralık 2016 tarihine kadar bildiri ve resim gönderebilirler.

Saygılarımızla

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Sempozyumla İlgili Güncel Takvim:

Bildiri özeti ve eser gönderim tarihi: 30 Aralık 2016

Kabul edilen bildiri ve eserlerin ilan tarihi: 20 Ocak 2017

Bildiri tam metin gönderim tarihi: 10 Mart 2017

Sempozyum tarihi: 20-22 Nisan 2017