Yükseköğretim Kurulunun 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Uluslararası (Mevlana) Değişim Programı Çağrısı

Güncellenme Tarihi: 14 Mart 2018, 11:56

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik"in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'nın 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

• Yürütme Kurul Kararı İçin ekte sunulmuştur.

 

• Örnek proje Tabanlı Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu ekte sunulmuştur. (ÖNEMLİ NOT: Form bilgi amaçlıdır. Formun girişinin sistem üzerinden 26 Şubat 2018-09 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilerek başvuru çıktılarının üniversiteniz Mevlana Koordinatörlüğü aracılığıyla Rektör imzalı üst yazı ekinde en geç 13 Nisan 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir)

 

• Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Alan Kodları ekte sunulmuştur.

 

Tel: 0(312) 2987 74 74                       0(312)298 74 81-84

 

Not: Yükseköğretim Kurulunun yukarıda belirtilen hususlarına istinaden belirtilen tarihlerde kendi YÖKSİS şifreniz ile doldurduğunuz formları 10 Nisan 2018 mesai bitimine kadar (saat: 17:00) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne iletmeniz gerekmektedir.