2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında İlahiyat Lisans Tamamlama Programına Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

 

     2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İçin; Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İlahiyat programına yerleşen öğrencilerin kayıtları 13 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 20 Eylül 2018 tarihi mesai bitiminde(saat 17.00) sona erecektir. Kayıtlar ise Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1-Lisans Tamamlamaya yerleştiğine dair belge.

2-Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi ile Lise Diplomasının aslı ve bu belgelerinin fotokopileri

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Arkalı/Önlü)

4-Fotoğraf (6 Adet-4,5x6 cm boyutlarında)

5-1996 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “Fakülteye kaydolmasında askerlikce bir sakınca olmadığına dair belge.

-Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

-Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6-Not Durum Çizelgesi/Transkript (Mezun olduğu akademik birimden onaylı olup, belgenin aslı kayıt olduğu akademik birime teslim edilecektir.)

7-Ders İçerikleri (Mezun olduğu akademik birimden onaylı olup, belgenin aslı kayıt olduğu akademik birime teslim edilecektir.)

8-Lisans Tamamlama programına kayıt olacak öğrenciler, lisans programına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.(Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden Paü Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.)

9- İlk kayıt anketini kayıt sırasında sistem (internet) üzerinden yapılacaktır.

İlahiyat Önlisans Mezunlarının İlahiyat Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar

Kayıt İçin Önemli Notlar;

  • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti ve ya fotokopisi kabul edilmez. Ancak, aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
  • Kendi lehine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan verdiği anlaşılan adayların kaydı, ilgili üniversite tarafından alınmaz. Kaydı alınmasına rağmen daha sonraki bir tarihte yanlış beyan verdiği tespit edilen kişilerin kayıtları silinir.